دوربین پلاک خوان

دوربین پلاک خوان موارد استفاده متفاوتی دارد و همانطور که میدانید بیشترین استفاده آن در جاده ها برای کنترل سرعت و در سیستمهای کنترل ورود و خروج خودرو ها برای ثبت تردد و اعمال محدودیت ورود و خروج است.

این دوربین ها میتوانند پلاک خودرو را بسته به سیاست در نظر گرفته شده در هنگام ورود و یا خروج ثبت کرده و در سیستم دخیره کنند که این عملیات با اتصال دوربین ها به سیستم مدیریت پارکینگ امکان پذیر می باشد و اجرایی شدنش میسر می گردد.

یکی از ارکان بسیار مهم سیستم مدیریت پارکینگ دوربین پلاک خوان می باشد که پس از تشخیص و ثبت پلاک در نرم افزار اجازه ورود و یا خروج خودرو را توسط نرم افزار صادر میکند و با رله دادن به راهبند آن را جهت عبور خودرو فعال میکند.

بنابراین در سیستم های کنترل تردد خودرو ها وجود دوربین پلاک خوان یکی از ارکان مهم است .

دوربین پلاک خوان در انواع متفاوت و برندهای مختلف با تشخیص های مختلف پلاک در بازار موجود هستند که شما با توجه به موارد استفاده تان نوع مورد نظر و مناسب را در زمان خرید انتخاب میکنید.