دوربین مدار بسته

این دوربین ها که در بازار کار با نام دوربین مدار بسته از آنها یاد می شود امروزه به یکی از مهمترین ابزار های نظارتی تبدیل شده اند چرا که تمامی مدیران و کسانی که میخواهند نظارت و کنترل از راه دور داشته باشند از این دوربین ها استفاده می کنند .  

نصب دوربین مدار بسته یکی از ملزومات اداره ها و سازمان ها و شرکت های خصوصی است و استفاده از آن امنیت را تا حد بسیار زیادی بالا برده است .

دوربین مدار بسته با توجه به مقدار فضا و تعداد دوربین های مورد نیاز انتخاب شده و محل نصب آن مشخص می شود که توسط تیم نصب دوربین انجام خواهد شد .

 

 ما در کنار شما هستیم

هر آنچه نیاز دارید از قبل اماده میباشد پس منتظر نباشید

سیستم هدایتگر پارکینگ

سیستم هدایتگر پارکینگ زیر مجموعه ی مدیریت پارکینگ است و جهت هدایت مکانیزه خودرو ها مورد استفاده قرار میگیرد.

سنسور جای پارک

این سنسور ها جهت اعلام پر و یا خالی بودن جای پارک مورد استفاده قرار می گیرد.

مدیریت پارکینگ

سیستم مدیریت پارکینگ به همراه سیستم هدایتگر پارکینگ تشکیل اتوماسیون پارکینگ را می دهند.

مانیتورینگ اتاق سرور

سیستم کنترل و مانیتورینگ اتاق سرور از ملزومات هر اتاق سروری است که این شرکت آن را ارائه می دهد.