دوربین مدار بسته

این دوربین ها که در بازار کار با نام دوربین مدار بسته از آنها یاد می شود امروزه به یکی از مهمترین ابزار های نظارتی تبدیل شده اند چرا که تمامی مدیران و کسانی که میخواهند نظارت و کنترل از راه دور داشته باشند از این دوربین ها استفاده می کنند .  

نصب دوربین مدار بسته یکی از ملزومات اداره ها و سازمان ها و شرکت های خصوصی است و استفاده از آن امنیت را تا حد بسیار زیادی بالا برده است .

دوربین مدار بسته با توجه به مقدار فضا و تعداد دوربین های مورد نیاز انتخاب شده و محل نصب آن مشخص می شود که توسط تیم نصب دوربین انجام خواهد شد .