دوربین پلاک خوان

دوربین پلاک خوان موارد استفاده متفاوتی دارد و همانطور که میدانید بیشترین استفاده آن در جاده ها برای کنترل سرعت و در سیستمهای کنترل ورود و خروج خودرو ها برای ثبت تردد و اعمال محدودیت ورود و خروج است.

این دوربین ها میتوانند پلاک خودرو را بسته به سیاست در نظر گرفته شده در هنگام ورود و یا خروج ثبت کرده و در سیستم دخیره کنند که این عملیات با اتصال دوربین ها به سیستم مدیریت پارکینگ امکان پذیر می باشد و اجرایی شدنش میسر می گردد.

یکی از ارکان بسیار مهم سیستم مدیریت پارکینگ دوربین پلاک خوان می باشد که پس از تشخیص و ثبت پلاک در نرم افزار اجازه ورود و یا خروج خودرو را توسط نرم افزار صادر میکند و با رله دادن به راهبند آن را جهت عبور خودرو فعال میکند.

بنابراین در سیستم های کنترل تردد خودرو ها وجود دوربین پلاک خوان یکی از ارکان مهم است .

دوربین پلاک خوان در انواع متفاوت و برندهای مختلف با تشخیص های مختلف پلاک در بازار موجود هستند که شما با توجه به موارد استفاده تان نوع مورد نظر و مناسب را در زمان خرید انتخاب میکنید.

 

 ما در کنار شما هستیم

هر آنچه نیاز دارید از قبل اماده میباشد پس منتظر نباشید

سیستم هدایتگر پارکینگ

سیستم هدایتگر پارکینگ زیر مجموعه ی مدیریت پارکینگ است و جهت هدایت مکانیزه خودرو ها مورد استفاده قرار میگیرد.

سنسور جای پارک

این سنسور ها جهت اعلام پر و یا خالی بودن جای پارک مورد استفاده قرار می گیرد.

مدیریت پارکینگ

سیستم مدیریت پارکینگ به همراه سیستم هدایتگر پارکینگ تشکیل اتوماسیون پارکینگ را می دهند.

مانیتورینگ اتاق سرور

سیستم کنترل و مانیتورینگ اتاق سرور از ملزومات هر اتاق سروری است که این شرکت آن را ارائه می دهد.