اتوماسیون پارکینگ

اتوماسیون پارکینگ به بخشی از مدیریت پارکینگ اطلاق می شود که شامل دو بخش مدیریت و هدایتگر پارکینگ است . که هر کدام از این دو بخش به نوبه ی خود بخشی از منیج کردن پارکینگ را بر عهده گرفته اند. مذیریت پارکینگ و هدایتگر آن هر کدام بخش های جداگانه ی خود را دارند و در مجموع با ادغام شدن با هم سیستم مدیریت پارکینگ و یا اتوماسیون پارکینگ یکپارچه و کاملی را تشکیل می دهند.  بخش اتوماسیون پارکینگ در کل ورود و خروج خودرو ها را ثبت کرده و با نرم افزار جامع مربوط به آن میتواند تمامی امور را به راحتی کنترل کرده و انجام محاسبات و برخی محدودیت ها را براحتی اعمال نماید و تا حد امکان نیروی انسانی را به نیروی ناظر بر قضیه تبدیل نماید.

 

مدیریت پارکینگ خود را به اتوماسیون پارکینگ بسپارید...

دستگاه حضور غیاب

دستگاه حضور غیاب امروزه یکی از ملزومات تمامی ادارات ، ارگان ها و سازمان ها جهت کنترل رفت و آمد کارمندان و اعضاء می باشد که انواع مختلفی دارد...

سیستم کنترل اتاق سرور

سیستم کنترل و مانیتورینگ اتاق سرور از ملزومات حفاطتی اتاق سرور جهت مدیریتی جامع تر و کامل تر میباشد که جهت خریداری پکیج کامل آن می توانید با کارشناسان فروش مشورت نمایید...

اتوماسیون شهربازی

امروزه یکی از مهمترین نیاز های هر شهربازی نیاز به اتوماسیون شهربازی است . این تکنولوژی شهر بازی ها را مدیریت کرده و مدیریت جامعی را در اختیار مدیران آنها قرار می دهد...

قفل کمد آنلاین و آفلاین

کنترل و دسترسی به کمدهای باشگاه و یا استخر توسط قفل کمد آنلاین و آفلاین امکانپذیر می باشد که مدیریت جامعی را در اختیار مدیران قرار خواهد داد .

 ما در کنار شما هستیم

هر آنچه نیاز دارید از قبل اماده میباشد پس منتظر نباشید

سیستم هدایتگر پارکینگ

سیستم هدایتگر پارکینگ زیر مجموعه ی مدیریت پارکینگ است و جهت هدایت مکانیزه خودرو ها مورد استفاده قرار میگیرد.

سنسور جای پارک

این سنسور ها جهت اعلام پر و یا خالی بودن جای پارک مورد استفاده قرار می گیرد.

مدیریت پارکینگ

سیستم مدیریت پارکینگ به همراه سیستم هدایتگر پارکینگ تشکیل اتوماسیون پارکینگ را می دهند.

مانیتورینگ اتاق سرور

سیستم کنترل و مانیتورینگ اتاق سرور از ملزومات هر اتاق سروری است که این شرکت آن را ارائه می دهد.